Turquality Pazar Araştırmaları

Turquality süreçleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı hedef pazarlara yönelik ihtiyaç duyacağınız pazarlama araştırmalarınızda tam hizmet kapsamlı çözümler sunmaktayız

 TURQUALITY, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarınızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için markaların verili hareket etmeleri kaçınılmazdır. Çözüm Araştırma profesyonelleri olarak, Turquality beklentilerine uygun bir şekilde tasarlayacağımız araştırma modellerimiz ile aşağıda belirtilen konularda sizlere her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır.

  • Hedef Pazar oyuncuları/rakipleriniz,
  • Marka algısı ve itibarınız,
  • Marka bilinirliğiniz,
  • Müşteri memnuniyetiniz,
  • Müşteri segmentasyonu,
  • Tüketici satın alma alışkanlıkları,
  • Pazarın avantaj ve dezavantajları,
  • Satış öncesi ve sonrası karşılanmamış beklentiler hakkında görüş ve düşüncelerinin neler olduğu detaylı olarak analiz edilerek raporlanır. İhtiyaç duyacağınız araştırmaların giderlerinin büyük çoğunluğu Turquality kapsamında karşılanmaktadır.
    *Çözüm Araştırma Şirketi, TURQALITY kapsamına giren Makel Elektrik, Bürotime, Samet Kalıp, Vatan Kablo, Silkar Madencilik, Elvan Gıda ve Güllüoğlu Baklavaları için Pazar araştırmaları gerçekleştirmiş bir kuruluştur.
Turquality pazar araştırmaları hakkında detaylı bilgi/fiyat teklifi almak için tıklayınız