KANTİTATİF ARAŞTIRMA

Kantitatif, analitik kimyada maddenin analiz edilmesi için kullanılan iki işlemden bir tanesi. Kantitatif, sıfat olarak Fransızcadaki “quantitatif” kelimesinden gelmektedir. Analiz, kalitatif ve kantitatif diye ikiye ayrılır. Kantitatif (nicel) analiz; bir maddenin içindekilerin ne olduğunu değil, bu maddenin içinde bulunanların ne kadar olduğunu analiz etmek için kullanılan bir analiz yöntemidir.

Kantitatif araştırmalar, araştırma sektöründe en yoğun kullanılan veri toplama tekniğidir. Araştırma projesinin amacı gereği sayısal veriye ulaşma gerekliliği olduğunda kullanılır. Kendi içerisinde oldukça farklı yöntemlere yer verir.

  •  Yüz yüze görüşme,
  •  Telefonla görüşme,
  • İnternet üzerinden görüşme
  • Bilgisayar destekli telefon görüşmeleri (CATI)
  • Bilgisayar destekli kişisel görüşmeler (CAPI),

Kantitatif araştırmalar hakkında detaylı bilgi/fiyat teklifi almak için tıklayınız