FİYAT TESPİTİ ARAŞTIRMASI

Perakende Araştırmaları


Fiyat araştırmaları, ürünlerin fiyat değerlerini ve bu fiyat değerlerine olan tüketici taleplerini ölçerek, ürünün fiyat esnekliğinin tespit edilmesi amacıyla yapılan araştırmalardır.

Fiyat araştırması uygulamalarında piyasaya yeni çıkacak ürünlere ya da hali hazırdaki ürünler için değişik fiyat alternatifleri sunarak ya da fiyatlar ile karşılaştırarak gerçekleştirilir.


Fiyat araştırmaları ile;

  • Rakiplerinize göre fiyatlarınızın ne olması gerektiği,
  • Rakiplere göre fiyat algınız,
  • Fiyatlarınızın uygun bulunup bulunmadığı gibi konularda,
  • Kampanya ve promosyon çalışmalarına yönelik tüketici alım kararlarını etkileyerek bunları satışa dönüştürmeye yönelik alınacak karalarda fazlaca fikir verecektir.
Fiyat tespiti araştırmaları hakkında detaylı bilgi/fiyat teklifi almak için tıklayınız