DERİNLEMESİNE GÖRÜŞMELER

Sağa Dayalı Resim


Araştırmaya konu olan hedef kitlenin, tutum, eğilim, davranış ve alışkanlıklarını küçük örneklemler kullanarak ve detaylı veri toplayarak derinlemesine anlamayı amaçlayan araştırma tekniğidir. Derinlemesine araştırma sonuçları istatistiksel bir değer taşımaz ve bu sonuçlara dayanarak söz konusu araştırma kitlesi için genelleme yapılamaz. Derinlemesine görüşmeler aslında grup tartışmalarıyla birbirine çok benzer. Sadece derinlemesine görüşmelerde bir seferde sadece bir kişi ile görüşülür. Derinlemesine görüşmeler bir araştırmanın ilk aşamasında kavramları daha iyi anlamak amacı ile yapılır. Bu soru formunun kusursuz olarak hazırlanmasına katkı sağlar. Derinlemesine görüşmelerin kantitatif araştırmalardan en önemli farkı doğrudan sorgulama yöntemleri ile nedenlerini anlayamayacağımız düşünce, duygu ve davranış biçimlerini ve tekrarlanan davranış kalıplarını dolaylı yollarla sorgulayarak, sebep ve sonuç ilişkisi ile analiz etmemizi sağlamasıdır.


Derinlemesine yapılacak araştırmalarınız için uzman ekibimiz her türlü görüşmeler ve analizler için hazırdır.

Derinlemesine görüşmeler hakkında detaylı bilgi/fiyat teklifi almak için tıklayınız