Sağa Dayalı Resim

PRE-TEST ARAŞTIRMASI,INLINE-TEST ARAŞTIRMASI,POST-TEST ARAŞTIRMASI

Reklam kampanyalarının başarısı belirtilen hedef kitle üzerinde yaratacağı etkin ve etkili sonuçlar ile değerlendirilecektir. Reklamların istenilen amaca ulaştırılmasında  pre-test reklam araştırması reklam kampanyaları  için fazlaca katkı sağlayacaktır

Pre-test araştırması reklam kavramının ya da materyalinin hedef kitle ile buluşmadan önce elde edeceği başarı derecesinin ölçülendirilmesidir. Araştırma sonuçları ışığında, gerekiyorsa kavram ya da reklam revize edilmelidir. Pre-test araştırmalarındaki amaç en ideal reklamı hedef kitle ile buluşturmaktır.

Reklam etkinlik araştırması üç farklı zaman diliminde gerçekleştirilir

  • Reklam öncesi (pre-test),
  • Reklam yayındayken (inline-test),
  • Reklam yayınlandıktan(post-test) sonra gerçekleştirilir.

Pre-test araştırması  getirileri;

  • Yayın öncesi reklam kavram ya da materyalleri optimize edilir,
  • Reklam ile elde edilecek yaklaşık beğeni, ikna olma, farklılık vb. oranlar öngörülebilir,
  • Reklamların satın alma eğilimini ne derece değiştirme gücü olacağı yaklaşık olarak öngörülebilir,
  • Reklam filmleri hedef kitlenin beğenisi ve istekleri doğrultusunda revize edilebilir,
  • Reklamlar henüz yayına girmeden optimize edilerek bütçeyi en efektif şekilde kullanma imkânı sağlanır,
  • Reklam medya planı konusunda daha isabetli kararlar alınır,
  • Reklamın marka imajı ve konumu üzerindeki etkisi hakkında öngörü kazanılır.
Pre-test,inline-test,Post-test araştırmaları hakkında detaylı bilgi/fiyat teklifi almak için tıklayınız