GRUP TARTIŞMALARI,FOCUS GRUP

Grup tartışmaları araştırmalarda sıkça başvurulan etkili bir araştırma yöntemidir. Grup tartışmaları moderatör eşliğinde belirli sayıda katılımcının bir araya gelerek önceden belirlenen konu hakkında görüş ve düşüncelerini anlattıkları kalitatif bir araştırma yöntemidir. Katılımcılar araştırma konusu ve kapsamına bağlı olarak belirlenir. Grup tartışmaları genelde 7-8 katılımcıdan oluşur. Amaca bağlı olarak 4-5 katılımcıdan oluşan mini gruplar da söz konusudur. Grup tartışmaları ortalama 1,5 2 saat süreli olur. Katılımcılara toplantıya katılmalarından dolayı hediyeler verilir. Grup toplantıları, araştırma konusu ve içeriğine bağlı olarak farklı illerde gerçekleştirilebilir. Grup toplantılarından etkin sonuçlar almak için katılımcılar ilk kez katılmış olmalıdır ve araştırma kriterlerine bağlı olarak kotalar uygulanmalıdır. Değerlendirme sonuçları DVD ortamında sunulur. İhtiyaç olması durumunda simultane çevirisi yapılır.

Grup tartışmalarında katılımcılar büyük önem arz etmektedir. Araştırmanın kalitesini belirleyen en önemli unsurdur. Çözüm Araştırma Şirketi katılımcı temininde profesyonelce önceden hazırlanmış süzgeç soru formları ile katılımcılar ile yüz yüz araştırma yöntemi yada CATI anket yöntemi uygulayarak katılımcılar ile ön görüşmeleri gerçekleştirir. Ardından uygun olan katılımcılar belirlenerek toplantıya dahil edilirler.Uzman moderatörleri ile bu bilinçle hareket ederek müşterilerine hizmet sunmanın gururunu taşır.

Focus/Grup Tartışmaları araştırmaları hakkında detaylı bilgi/fiyat teklifi almak için tıklayınız