KALİTATİF ARAŞTIRMALAR

Sağa Dayalı Resim


Kalitatif araştırma hedef kitleyi tanımaya, anlamaya ve anlatmaya yönelik araştırmalardır. Amaç, sayısal sonuçlar elde etmek değil, incelenen konuyu daha derinden anlamak ve olaylara hedef kitlenin gözünden bakmaktır. Nitel araştırmayı, gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlamak mümkündür. Nitel araştırmalarda, sayısal verilere, çoğunluk ya da azınlık fikirlerine ulaşmak amaç değildir. Nitel araştırmada, nicel araştırmadaki gibi tutum ve davranışların yönü değil ağırlığı ölçümlenmektedir. Tutum ve davranışların altında yatan etkenlerin sebepleri ayrıntılı biçimde irdelenmektedir. Araştırılan konuyu, ilgili bireylerin bakış açısıyla görebilmeyi ve bu bakış açısıyla oluşan süreçleri ve etkenleri ortaya koymaya olanak vermektedir. En sık kullanılan nitel araştırma yöntemlerinden gözlem ve görüşme sosyal olguların bu değişkenliğini ve hareketliliğini, kırılma noktalarını bir an bile olsa yakalamaya ve anlamaya yöneliktir.

Çözüm Araştırma şirketi yapacağı araştırmalar ister algı ve itibar araştırması , yada herhangi bir sektörel araştırma olsun deneyimli uzman araştırmacıları yapılacak araştırmayı detaylı olarak inceler tartışır gerek olması durumunda nitel araştırmaları dahil eder.

Çözüm araştırma şirketi nitel ve nicel araştırmalar için tüm detayları düşünür, tartışır ihtiyaca göre araştırmayı inşa eder.

Kalitatif araştırmalar hakkında detaylı bilgi/fiyat teklifi almak için tıklayınız