Sağlık Sektörü Araştırmaları

SAĞLIK SEKTÖRÜ ARAŞTIRMALARI

Sağlık sektörünün yapısı; ülke nüfusu, kültürel gelişim, doğal kaynak, politik ve ekonomik sisteme bağlı olarak değişim göstermektedir. Bunun yanı sıra sağlığa verilen önemin giderek artması ve sağlık hizmetlerinde kalite çıtasının yükselmesi, sağlık kuruluşları arasındaki rekabeti artırmakta ve sektörün gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. Sağlık hizmetleri sunumunda araç-gereç, fiziki yapı, insan gücü ve finans gibi kaynak özelliklerinin yanı sıra, hizmetin sunum şekli ve hizmet alıcılarının memnuniyeti de sağlık kuruluşları arasındaki rekabette belirleyici özellik niteliği taşımaktadır.

Küresel rekabet koşulları içinde sağlık sektöründe; hekimler, eczacılar, hastalar, sağlık çalışanları, ilaç mümessilleri kısacası sağlık sektörünün tüm paydaşlarının etki alanlarını belirlemek ve fikirlerini ortaya çıkarmak sağlık sektörü açısından büyük önem arz etmektedir. Bireylerin genel sağlık profilinin ortaya çıkarılması sağlanıp bireyin sağlık hizmetlerinden faydalanma durumları ve sağlık hizmetlerinden duyulan memnuniyet ile memnuniyetsizlik nedenleri araştırılır. Sektördeki gelişmeler, talep tahminleri, eğilimler, alışkanlıklar ve performans ölçümleri konularında ayrıcalıkları profesyonel ekiplerimizle sunmak büyük önem arz etmektedir.

Sağlık sektörü araştırması kapsamında;

  • Hasta memnuniyeti araştırmaları,
  • Sağlık çalışanları memnuniyeti araştırmaları,
  • Kurum marka algı ve bilinirlik araştırmaları,
  • Eczacılar nezdinde tüketici yaklaşımları araştırmaları,
  • Doktorlar nezdinde ilaç performans değerlendirme araştırmaları,
  • Doktorlar nezdinde mümessil performans değerlendirme araştırmaları,
  • Reçeteleme eğilimleri araştırmaları gerçekleştirilmektedir.
Sağlık sektörü araştırmaları hakkında detaylı bilgi/fiyat teklifi almak için tıklayınız