POST TEST ARAŞTIRMASI, PRE TEST ARAŞTIRMASI, REKLAM ARAŞTIRMASI

Perakende Araştırmaları


Reklam araştırması ya da reklam araştırmaları, bir mal veya hizmetin sürüleceği piyasanın ve bu mal veya hizmetin alıcısı olacakların tanınması, verilmek istenen mesajların hedef kitlede nasıl algılandığı, ilgi çekip çekmediği, etki yaratıp yaratmadığı vb. konuları tespit etmek için yapılan araştırmalardır.

Post-test ve pre-test araştırmaları ile reklamın ne derecede etkin ve başarılı olduğu, reklam yayınlandıktan sonra veya yayınladığı süre boyunca öngörülen başarıyı yakalayıp yakalamadığı, reklam içeriği ve materyallerinin başarısı ve hedef kitle reaksiyonları tespit edilir. Rakip reklamlar, ekonomik ortam, marka tercihleri gibi birçok faktörün etkisi de post-test araştırmalarında ölçülür.


POST TEST ARAŞTIRMASI, PRE TEST ARAŞTIRMASI, REKLAM ARAŞTIRMASI GETİRİLERİ

 • Yayın sonrası reklamın öngörülen hedeflere ne derece ulaştığı tespit edilir,
 • Reklamın marka imajı ve konumu üzerindeki etkisi ölçülür,
 • Gerekiyorsa reklam filmleri, hedef kitlenin beğenisi ve istekleri doğrultusunda revize edilebilir,
 • Yine gerekiyorsa reklamın medya planını revize etmeyi sağlayacak veriler elde edilir,
 • Reklam için harcanan emek ve bütçenin ne derece geri döndüğünün yaklaşık olarak görülmesi sağlanır.

PRE-TEST ARAŞTIRMASI, İNLİNE-TEST ARAŞTIRMASI, POST-TEST ARAŞTIRMASI

Reklam kampanyalarının başarısı, belirtilen hedef kitle üzerinde yaratacağı etkin ve etkili sonuçlar ile değerlendirilecektir. Reklamların istenilen amaca ulaştırılmasında pre-test reklam araştırması reklam kampanyaları için fazlaca katkı sağlayacaktır.

Pre-test araştırması, reklam kavramının ya da materyalinin hedef kitle ile buluşmadan önce elde edeceği başarı derecesinin ölçülendirilmesidir. Araştırma sonuçları ışığında, gerekiyorsa kavram ya da reklam revize edilmelidir. Pre-test araştırmalarındaki amaç en ideal reklamı hedef kitle ile buluşturmaktır.

Reklam etkinlik araştırması üç farklı zaman diliminde gerçekleştirilir;

 • Reklam öncesi (pre-test),
 • Reklam yayındayken (inline-test),
 • Reklam yayınlandıktan sonra (post-test), gerçekleştirilir.

PRE-TEST ARAŞTIRMASI GETİRİLERİ

 • Yayın öncesi reklam kavram ya da materyalleri optimize edilir,
 • Reklam ile elde edilecek yaklaşık beğeni, ikna olma, farklılık vb. oranlar öngörülebilir,
 • Reklamların satın alma eğilimini ne derece değiştirme gücü olacağı yaklaşık olarak öngörülebilir,
 • Reklam filmleri hedef kitlenin beğenisi ve istekleri doğrultusunda revize edilebilir,
 • Reklamlar henüz yayına girmeden optimize edilerek bütçeyi en efektif şekilde kullanma imkânı sağlanır,
 • Reklam medya planı konusunda daha isabetli kararlar alınır,
 • Reklamın marka imajı ve konumu üzerindeki etkisi hakkında öngörü kazanılır.

Reklam araştırmaları hakkında detaylı bilgi/fiyat teklifi almak için tıklayınız