ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

Sağa Dayalı Resim


Yüksek rekabet koşullarının yaşandığı günümüz iş dünyasında şirketler her ne kadar müşteri odaklı olmaya çalışsa da aynı derecede önem vermeleri gereken konulardan biri de çalışanlarının memnuniyetidir. Müşterileriniz ile en sıcak teması kuranlar çalışanlarınızdır. Çalışanlar ve müşterilerin memnuniyet seviyesi birbirine paralel ve denk olmadığı sürece memnuniyet seviyesi düşük olan taraf memnuniyeti yüksek olan tarafı da kendisine çeker.

Memnun çalışanlar;

 • İşlerini ve firmalarını geliştirmeye daha fazla önem verirler.
 • İş ile ilgili daha uzun süreli çalışmalar yaparlar.
 • Çalışma arkadaşlarını motive ederler.
 • Kurallara daha fazla uyum sağlarlar.
 • İşlerinin kalitesine daha fazla özen gösterirler.
 • Daha üretken olurlar.
 • İşe bağımlılık ve sadakat seviyeleri yüksek olur.
 • Memnun müşteri yaratmak için ellerinden geleni yaparlar.

Tüm bunların sonucu olarak;

 • Sürekli verimlilik yaşanır.
 • Büyüme hızında artış gerçekleşir.
 • Artan işgücü potansiyeli gözlenir.
 • Yüksek kâr marjı vb. kazanımların elde edilmesi sağlanır.
 • Kurum algı ve imajına olumlu katkı sağlanır.

Çözüm Araştırma şirketi özel ve kamu alanında markalaşmış kuruluşlara çalışan memnuniyeti araştırması, müşteri memnuniyet araştırması ve bayi memnuniyet araştırması  konularında  kurumsal yapılara özgü çözüm önerilerini  profesyonellerimiz ile sunmaktayız.

Çalışan memnuniyeti araştırmaları hakkında detaylı bilgi/fiyat teklifi almak için tıklayınız