SEGMENTASYON ARAŞTIRMASI

Perakende Araştırmaları


Her ürünün ve markanın alıcısı ve tüketicisi farklıdır. Günümüzde bir ürünü satın alma eğiliminde olan tüketicileri; gelir, davranış, cinsiyet, yaş gibi sosyodemografik gruplara ayrıştırmak, bunun da ötesinde detaylı gruplandırmalar yaparak tüketicileri analiz edebilmek önem kazanmaktadır.

Her alt grubun değer, tutum ve davranışlarını, yaşam biçimlerini inceleyerek analiz edilebilmesini sağlayan segmentasyon araştırması, tüketicileri alt gruplara ayırarak, bu alt gruplara farklı pazarlama yöntemleri ve politikaları uygulama olanağı verir.

Segmentasyon araştırması ile;

  • Müşteri segmentasyonu sınırlı kaynaklarınızı en verimli şekilde kullanmanızı sağlar,
  • Segmentasyon ile müşterilerinizi katma değerlerine göre derecelendirebilirsiniz,
  • Katma değerli müşteri segmentlerini ayırıp onlara odaklanabilirsiniz,
  • Rekabetin yoğun olduğu segmentlerden uzak dururken rekabetçi avantajlara sahip olduğunuz segmentlere ağırlık verebilirsiniz,
  • Segmentlere özel, satış politikaları (fiyat, kredi-risk dengesi) uygulayabilirsiniz,
  • Segmentlere göre ürün farklılaştırması yapabilirsiniz,
  • Segmentlere özel, ürün-promosyon kampanyaları organize edebilirsiniz,
  • Satış organizasyonunuzu segmentlere göre düzenleyebilirsiniz.

Kısacası segmentasyon işinizi daha verimli, daha rekabetçi ve daha kârlı olacak şekilde yönetme imkânı verir.

Satış ve Pazarlama Stratejileri araştırmaları hakkında detaylı bilgi/fiyat teklifi almak için tıklayınız