Sosyal Araştırmalar

Kamuoyunun yaşanan toplumsal sorunları nasıl algılandığı, yorumlandığı, olaylara karşı tutum ve davranışlarının nasıl olduğu ve geliştiğini tespit etmek için yapılan araştırmalardır. Sosyal araştırmalar bir durum tespiti yapmanın yanı sıra geleceğe yönelik toplumun everilişini ve geliştirilmesi yönelik geliştirilmesi gereken yâda geliştirilen politikaların ipuçlarını önceden öngörmeye katkı sağlar. Kısaca sosyal araştırmalar toplumsal gerçeğin ortaya çıkartılması amaçlanır.

Sosyal araştırmalardan bazıları;


Sosyal araştırmalar hakkında detaylı bilgi/fiyat teklifi almak için tıklayınız