Sağa Dayalı Resim

SOSYAL ARAŞTIRMALAR

Kamuoyunun yaşanan toplumsal sorunları nasıl algıladığı, yorumladığı, olaylara karşı tutum ve davranışlarının nasıl oluştuğu ve geliştiğinin tespiti için yapılan araştırmalardır. Sosyal araştırmalar bir durum tespiti yapmanın yanı sıra geleceğe yönelik toplum alışkanlıklarının evrilişine yönelik geliştirilmesi gereken ya da geliştirilen politikaların ipuçlarını önceden öngörmeye katkı sağlar. Kısaca sosyal araştırmalar toplumsal gerçeğin ortaya çıkartılmasını amaçlar.

Sosyal araştırmalardan bazıları;

  • Sosyal doku araştırması,
  • Değerler araştırması,
  • Sosyokültürel araştırmalar,
  • Sosyo ekonomik değişimler araştırması,
  • Kentlilik araştırması,
  • Sosyo ekonomik gruplar araştırması,
  • Göç araştırmaları.

Sosyal araştırmalar hakkında detaylı bilgi/fiyat teklifi almak için tıklayınız