ENERJİ SEKTÖRÜ ARAŞTIRMASI

Sağa Dayalı Resim


Sürdürülebilirliğin üç yönü; enerji güvenliği, rekabetçilik ve çevre başlıklarıyla karşımızda

durmaktadır. Bu yeni konsept daha düşük karbonlu bir ekonomiye dönüşümü sağlayabileceği gibi

aynı zamanda enerji güvenliğine ve ekonomilerin rekabetçiliğine de hizmet edecektir.

Arz sorunları ve artan enerji maliyetleri enerji verimliliği kavramını ön plana çıkarmaktadır. Enerji

verimliliği, sürdürülebilir kalkınmanın ve rekabetçiliğin en önemli bileşenidir.


Dünyanın ekolojik kapasitesi düşünüldüğünde enerji verimliliğinin artırılması şarttır. Bunun için sektörel olarak ihtiyaç analizlerinin yapılması, enerji giderlerinin maliyetlere olan etkilerini azaltmaya yönelik stratejik kararlar almak için alan çalışmalarına ihtiyaç vardır.

Ülkemizde gerek kamu, gerek özel sektör gerekse sivil toplum kuruluşları; verimliliğin artırılması

için yeni teknolojiler ve yöntemlerin yaygınlaştırılmasında öncü rol oynamaları, işbirliği halinde

hareket etmelidir. “Ortak Akıl” ortaya koyarak uzun vadeli bir plan etrafında çalışmalıdırlar.

Çözüm Araştırma profesyonelleri Türkiye’de enerji ve verimliliği konusunda faaliyet gösteren, politika yapan, karar veren kamu yöneticilerine, girişimcilere ve profesyonellere katkı sağlamak amacı ile hedef pazarları hakkında ihtiyaçlarına en uygun cevapları üreten çok yönlü bir araştırma hizmeti sunmaktadır.

Sürdürülebilir ekonomik gelişme ve rekabetçi gücünüzün yükseltilmesi hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyacağınız pazar araştırmalarında katkı sağlamaya hazırız.

Enerji Araştırmaları hakkında detaylı bilgi/fiyat teklifi almak için tıklayınız