Dijital medya kullanım alışkanlıkları

Çözüm Araştırma online olarak 2018’in sonuna kadar 6 ayda bir gerçekleştirdiği sosyal medya alışkanlıkları araştırmasını 2019 itibarı 3 ayda bir düzenli olarak gerçekleştirilecektir. Görüşmeler Nuts 2 illerini kapsamaktadır. Görüşmeler rassal olarak seçilen katılımcılara uygulanmaktadır. Yaş aralığı 15-55 ve SES (Sosyo ekonomik düzey) ve cinsiyet dağılımı Türkiye örneklemini yansıtmaktadır. Araştırma kapsamında incelenen konu başlıkları;

  •  Hangi araçlardan internete bağlandıkları,
  •  Günde sosyal medyada kaç saat aktif oldukları,
  •  Hangi sosyal medya kanalına üye oldukları,
  •  En yoğun olarak kullanılan sosyal medya sitesinin hangisi olduğu,
  •  En sık kullanılan sosyal medya kanalının hangi amaçla kullandığı hakkındaki görüşleri alınacaktır.

İllere göre örneklem dağılımı incelemek için tıklayınız

Dijital Medya araştırmaları hakkında detaylı bilgi/fiyat teklifi almak için tıklayınız