Kriz Dönemlerinde Araştırmalarınız İçin Çözüm Masası

Maliyetlerin artıp karlılıkların azaldığı ve krizlerin etkili olduğu dönemlerde Çözüm Araştırma her sektöre yönelik orta ve büyük ölçekli firmalara risklerini en aza indirmeleri için özellikle marka itibarı, markalarının tavsiye edilip edilmeyeceği konularında mevcut müşteri yaklaşımlarını yakından takip edebilmeleri için Çözüm Masası yönetimi aksiyon almaları için katkı sağlamaktadır.