• Araştırma Türleri Nelerdir?

  Posted in Neden Araştırma on Sep 01, 2021

  Bu araştırmanın ana motivasyonu bilgi yayılımı’dır. Ticari olmayan bir araştırmadır. Örneğin, bir deney temel araştırmanın iyi bir örneğidir. UYGULAMALI ARAŞTIRMA Uygulamalı araştırma, gerçek hayat problemlerini analiz etme ve çözme üzerine odaklanmıştır. Bilimsel yöntemlerle ....

 • Nitel Araştırma Nedir

  Posted in Neden Araştırma on Sep 01, 2021

  Nitel araştırma, gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlamak mümkündür.Nitel araştırmalarda, sayısal verilere, çoğunluk ya da azınlık fikirlerine ulaşmak amaç değildir.

 • Nicel Araştırma Nedir

  Posted in Neden Araştırma on Sep 01, 2021

  Olgu ve olayları nesnelleştirerek gözlemlenebilir, ölçülebilir ve sayısal olarak ifade edilebilir bir şekilde ortaya koyan araştırma türleridir. Biyoloji, kimya, fizik, mühendislik gibi doğa bilimleri alanlarında araştırmalar gözlem ve ölçmeye dayanır. Gözlem ve ölçmelerin tekrarlanabildiği ve objektif yapıldığı araştırmalara niceliksel, sayısal (“quantitative”) araştırma denir.

 • Gizli Müşteri Araştırması Nedir? Nasıl Yapılır

  Posted in Neden Araştırma on Sep 01, 2021

  Gizli Müşteri Araştırması Nedir? Nasıl Yapılır? gizli_musteri_tr Gizli müşteri araştırmaları günümüzde hizmet veren personelin düzenli olarak gözlemlenmesi ile kişisel performansının gelişimi adına kullanılmaktadır. Zira hizmet noktamızla temas kurmuş mevcut / potansiyel müşterilerin kaçırılmaması adına adına doğru / eksiksiz / yeterli bilgi ve hizmet sunumu ...

 • Capı Anket Yöntemi Nedir

  Posted in Neden Araştırma on Sep 01, 2021

  CAPI: Bilgisayar, el terminali ve IP ile gerçekleştirilen bir anket türüdür. CAPI anket türünde görev verilecek anketörler uygulamaları olarak eğitime tabi tutulurlar. CAPI uygulamalarında verilen komutlar ile sistematik olarak tek cevap, çok cevap ve soru atlamalarına hatalara izin vermez. CAPI uygulamalarında GPS bağlantısı ile araştırmanın gerçekleştirildiği zaman, lokasyon ve koordinatlar görüntülenebilmektedir.