Sosyal Sorumluluk Araştırmaları

Sosyal sorumluluk bir şirketin ya da markanın kendi isteğiyle sosyal ve çevresel kaygıları, faaliyetlerinin ve paydaşlarıyla ilişkilerinin bir parçası haline getirmesi ve tüm paydaşlara karşı etik ve sorumlu davranması, bu yönde kararlar alması ve uygulamasıdır.

Sosyal sorumluluk araştırmalarının getirileri;

  • Kurumsal sosyal sorumluluk araştırmaları markalara ruh katarak kurum ve markaya değer kazandırır,
  • Tüketici ile ürün arasında güven ilişkisini kurar,
  • Markanın pazar payını büyümesini sağlar,
  • İmaj ve toplumsal değer örtüşmesini sağlar,
  • İtibar yaratır ve var olan itibarı arttırır,
  • Bilinirlik ve farkındalık yaratır,
  • Çalışan özgüveni arttırır,
  • Kurumsallaşmayı kimliklendirme ile hızlandırır.

Sosyal sorumluluk araştırmaları imajı itibara çevirir ve büyütür. İtibar işletmeler için en önemli kazanımdı, kurumların yaptıklarına toplumun özellikle dışarıdakilerin biçtiği değerdir.

Çözüm Araştırma profesyonelleri olarak sosyal sorumluluk projelerine yönelik fikir oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik yapılacak çalışmalar için hazırız.

Sosyal sorumluluk araştırmaları hakkında detaylı bilgi/fiyat teklifi almak için tıklayınız