SİYASİ/SEÇİM ARAŞTIRMALARI

Sağa Dayalı Resim


Kamuoyu araştırması; kamuoyunun kültürel, ekonomik, sosyal ve siyasal faaliyetlerinden doğan toplumsal ihtiyaç, tutum, davranış, eğilim, beklenti ve düşüncelerinin sistemli bir biçimde toplanması, objektif olarak kaydedilmesi, istatistiki test ve analizlerden sonra yorumlanmasını kapsamaktadır. Kamuoyu araştırmaları ile nelerin sorun olarak görüldüğü, siyasi parti, yerel yönetici performans değerlendirmeleri, kaynakların nasıl yönetildiği, siyasilerin son yıllara göre oy dağılım oranları, hükümet, siyasetçi ve yönetim kadrolarının kamuoyu tarafından nasıl algılandığı, hangi sorun ve gelişmelerin toplumu olumsuz kıldığı, hizmetlerden beğenilen ve beğenilmeyenlerin neler olduğu, öncelikli olarak çözülmesi istenen sorunların tespiti gerçekleştirilir.

Kamuoyu araştırmaları stratejik planlama, insan kaynakları, algı yönetimleri, hizmetin geliştirilmesi ve pazarlama planlamasına yönelik alınacak kararlarda fikir oluşturacaktır. Aynı zamanda kamuoyu ile paylaşılan araştırmalar doğru bilgi edinme ve karar oluşturmada etkili olacaktır. Ayrıca içeriğine bağlı olarak siyasi araştırmalar düşünülebilir..


  • Yerel yönetim hizmet yeterlilik araştırması,
  • Seçmen eğilimleri/davranışları araştırması
  • Siyasi parti algısı ve itibar araştırması
  • Siyasi gündem araştırması,
Siyasi/Seçim Araştırmaları

Yerel Yönetim Hizmet Yeterlilik Araştırması

Yeni yerel yönetim anlayışı ile birlikte yaşam kalitesi, hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyeti kavramı, belediyeler açısından çok daha önemli bir kavram haline gelmiştir.Daha Fazla

Seçmen Eğilimleri/Davranışları Araştırması

Yapılan araştırmalarda seçmenlerin davranışları üzerinde etkili olduğu düşünülen belli başlı kriterlerin zaman içerisinde şekillendiği görülmektedir Daha Fazla

Siyasi Gündem Araştırması


Holdingler, iş adamları, üst düzey yöneticiler, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, üniversiteler, sendika, vb. kuruluşların Daha Fazla

Siyasi Parti Algısı ve İtibar Araştırması

Seçmen üzerinde en etkili olan partinin kendisi’dir.Lideri, milletvekili adayları, çalışanları ve fiziki yapısı gibi unsurlardan farklı olarak her partinin kendisiyle bütünleşmiş bir imajı ve algısı vardır. Daha Fazla

Siyasi araştırmalar hakkında detaylı bilgi/fiyat teklifi almak için tıklayınız