Çözüm Araştırma Eğitim ve Danışmanlık > Promosyon Etkinlik Araştırması

Promosyon Etkinlik  Araştırması

Promosyon Etkinlik Araştırmaları; promosyon (promosyon, numune dağıtımı, vs.) gibi pazarlama aktivitelerine başlamadan önce aktivitenin türünden, içeriğine kadar birçok açıdan değerlendirilmesini ve hedef kitleye en uygun biçimde ulaşılmasını sağlar.

Promosyon etkinlik araştırması aşağıdaki her bir aşama için uygulanabilir;

  • Yeni promosyon aktivitelerinin oluşturulması,
  • Mevcut promosyon aktivitelerinin etkinliklerinin ölçümlendirilmesi.

Promosyon aktivitelerine başlamadan önce, kalitatif araştırma teknikleri ile görüşleri alınan hedef kitlenin muhtemel promosyon aktiviteleri ile ilgili değerlendirmeleri ve önerileri alınır. Bu fikir ve öneriler kantitatif araştırma teknikleri ile test edilir ve hangisinin en etkin olacağı tespit edilir.

Promosyon faaliyetlerine başlamadan önce ve başladıktan sonra gerçekleştirilecek iki ayrı kantitatif araştırma sonuçları birbiri ile karşılaştırılır ve promosyon aktivitesinin etkisi ölçümlendirilir.

Promosyon etkinlik araştırmalarının getirileri;

  • Pazarlama ve satış hedeflerinize ve hedef kitle beklentilerine en uygun promosyon aktivitesini seçebilir,
  • Promosyon aktivitelerinizin ne derece başarılı olabileceğini ve marka imajı ve satın alma eğilimi üzerinde ne derece etkili olacağını öngörebilir,
  • Mevcut promosyon aktivitelerinizi değerlendirip başarısızlık varsa son verebilir ya da revize edebilirsiniz.

Promosyon Etkinlik Araştırması hakkında detaylı bilgi/fiyat teklifi almak için tıklayınız

Bu içerik 12 March 2021 tarihinde güncellenmiştir.