Çözüm Araştırma Eğitim ve Danışmanlık > 360 Derece Performans Değerlendirmesi

360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Kurum yetkinliklerinin kullanılması. Çalışanlarının Performans iyileştirilmesine yönelik çok yönlü geribildirim aracıdır. En basit tanımıyla, çalışanın üstü, astı, eş değeri, müşterileri ve tedarikçileri gibi, çalışan ile ilişki içinde olan tüm unsurlar tarafından değerlendirilmesine olanak sağlayan performans değerlendirme yöntemidir.

360 derece performans değerlendirme analizleri ile;

  • Yöneticilerinizin kendini geliştirebilecekleri noktaları ortaya çıkartmak,
  • Yöneticilerinizin hem özel hem profesyonel yaşamlarına olumlu katkı sağlamak

Buradaki amaç yönetici kendini değerlendirdiği şekilde etrafındakilerin yöneticisi ile ilgili algılarının ne kadar örtüştüğünü anlamaktır. Genellikle kendi değerlendirmeleri etrafın algısı, farklı olduğu durumlar, gelişme fırsatı işaretleri olarak görülebilir.

360 derece performans analizi İle yöneticilerinizin

360

Konularında fikir edinmenizi performans, terfi, ücret ve ödüllendirmelere yönelik isabetli kara vermenizde etkili olacaktır.

360 derece performans değerlendirmesi hakkında bilgi/tekli almak için tıklayınız

Bu içerik 19 Mart 2021 tarihinde güncellenmiştir.