Çözüm Araştırma Eğitim ve Danışmanlık > Z-Kuşağı > Araştırma Yaklaşımlarımız

Araştırma Yaklaşımlarımız;

Araştırma Hedeflerinin Tanımlanması

Araştırma hedeflerini, hedef kitlesini veya pazarlarını anlamak için müşterilerimizle yakın temas halinde çalışıyoruz. Müşterilerin belirtilen hedeflerine göre eyleme geçirilebilir veriler toplamasına olanak tanıyan araştırma hedeflerini ve araçları tasarlayabiliriz.

Ayrıntılı Araaştırma Metodolojisi

Daha sonra, örnek çerçevenin ayrıntılı açıklamalarını, çok aşamalı seçim olasılıklarını, ağırlık şemalarını ve daha fazlasını sağlayan sofistike örnek planları geliştiriyoruz. Etki eğerlendirmeleri ve performans değerlendirmeleri için deneysel yaklaşımlar tasarlamanın yanı sıra nicel, nitel ve karma yöntem araştırmaları için uzman bir şekilde bilimsel metodolojiler geliştiriyoruz. Uygulamaları tablet, telefon, kağıt , kalem ve çevrimiçi platformlar dahil olmak üzere çeşitli modlarda anketler, derinlemesine görüşme, odak grup araştırmaları gerçekleştirebilmekteyiz..

Hedef Kitlenin Erişilebilirliğini Belirlenmesi

Şirket içi istatistikçilerden oluşan ekibimiz, hedef popülasyonun erişilebilirliğini belirlemek ve örnek çerçevesinin optimum örnekleme için veriye dayalı veya gerçek Türkiye örneklemini doğru bir şekilde yansıtmasını sağlamak için gerekli hesaplamalarını yapar

Pilot Uygulamalar

Mümkün olduğunda, anket aracını ve belirlenmiş metodolojiyi uygulamak için pilot çalışmalar yaparak değerlendirmeler yaparız. Geri bildirimlere ve / veya gözlemlere dayanarak, gerekli ayarlamaları yapmak için müşterilerilerimiz ile tekrar değerlendirmelerin ardından saha uygulamalarına geçeriz

Saha Uygulamaları

Ekibimiz, telefon, mobil cihazlar / tabletler ve web dahil olmak üzere uygulanmak üzere tasarlanmış komut dosyalarını programlama ve test etme konusunda çok bilgilidir. Senaryoları, hem örnekleme metodolojisinin hem de anket aracının doğru şekilde nasıl uygulanacağını vurgulayan ayrıntılı görüşmeci eğitim kılavuzları geliştirerek tamamlıyoruz. Nicel araştırmalar için proje ekibi saha çalışmalarına geçilmeden detaylı eğitime tabi tutulur. Nitel projeler için, araştırma hedeflerine etkili bir şekilde ulaşmak için tartışma ve moderatör kılavuzları oluşturur gerekli hazırlıkları yaparız.

Ekibimiz, özellikle örnekleme tekniklerinin ve görüşme prosedürlerinin saha ekibi tarafından doğru eksiksiz bir şekilde uygulanmasını sağlamak için sahanın başladığı ilk günden başlar bitimine kadar denetim mekanızmasını koşulsuz uygularız

Kodlama ve Temiz Veriler

Ekibimiz çok yönlüdür ve önceden tanımlanmış veri haritalarıyla çalışabilir veya bunları sıfırdan oluşturabilir, böylece nihai veri seti, birleştirme ve / veya analiz için istenen formatı yansıtır.

Analiz/Raporlama Yaklaşımlarımız

Şirket içi istatistikçilerden oluşan ekibimiz, verilerin belirtilen nüfus parametrelerini yansıtması için proje ihtiyaçlarına göre sonradan tabakalandırma ve / veya karmaşık ağırlıklandırma şemaları uygular.

Ekibimiz, diğerlerinin yanı sıra SPSS, Stata vb. Analiz programları ile çeşitli biçimlerde veri kümeleri sunabilir.

Araştırmanın tüm aşamalarında gerçekleştirilen  kalitestandartları raporlanır.

Bu içerik 6 May 2021 tarihinde güncellenmiştir.