MENU MENU
Çözüm Araştırma Eğitim ve Danışmanlık > Post-Test Araştırması, Pre-Test Araştırması, Reklam Araştırması

Post Test Araştırması, Pre Test Araştırması, Reklam Araştırması
Post-Test Araştırma

Reklam araştırması yada reklam araştırmaları bir mal veya hizmetin sürüleceği piyasası ve bu mal veya hizmetin alıcısı olacakların tanınması verilmek istenen mesajların hedef kitlede nasıl algılandığı, ilgi gösterip göstermediği, etki yaratıp yaratmadığı vb. konuları tespit etmek için yapılan araştırmalardır.

Post-test ve pre-testt araştırmaları ile reklamın  derecede etkin ve başarılı olduğu, reklam yayınlandıktan sonra veya yayınladığı süre boyunca öngörülen başarıyı yakalayıp yakalamadığı, reklam içeriği ve materyallerinin başarısı, hedef kitle reaksiyonları tespit edilir. Rakip reklamlar, ekonomik ortam, marka tercihleri gibi birçok faktörün etkisi de post-test araştırmalarında ölçülür.

Post Test Araştırması, Pre Test Araştırması, Reklam Araştırması

Getirileri

  • Yayın sonrası reklamın ne derece öngörülen hedeflere ulaştığı tespit edilir,
  • Reklamın marka imajı ve konumu üzerindeki etkisi ölçülür,
  • Gerekiyorsa reklam filmleri, hedef kitlenin beğenisi ve istekleri doğrultusunda revize edilebilir,
  • Yine gerekiyorsa reklamın medya planını revize etmeyi sağlayacak veriler elde edilir,
  • Reklam için harcanan emek ve bütçenin ne derece geri döndüğünün yaklaşık olarak görülmesini sağlanır.

Post-Test-Pre Test-Reklam  Araştırması hakkında  bilgi/fiyat teklifi almak için tıklayınız

Bu içerik 1 Mart 2021 tarihinde güncellenmiştir.