Çözüm Araştırma Eğitim ve Danışmanlık > Memnuniyet Araştırmaları

Memnuniyet Araştırmaları

Bayi Memnuniyeti AraştırmasıÇalışan Memnuniyeti AraştırmasıMüşteri Memnuniyeti Araştırması

Bayi Memnuniyeti Araştırması

 Bayi Memnuniyeti Araştırması

Bayi memnuniyet araştırması markanın ürün yada hizmetinin  tüketici ile buluşmasını sağlamak için  yetkilendirdiği bayiler, temsilciler, distribütörler ve şubelerin iş süreçlerinden duydukları memnuniyet düzeylerinin tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesine yönelik alacakları kararlar için fikir oluşturması amacı ile yapılan araştırmalardır . Bayi memnuniyet araştırması pazarlama, iletişim, lojistik kısaca iş süreçlerinde yaşanan yetersizlikler ve aksayan yönlerinin saptanması, hizmet kalitesinin geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanmasına yönelik stratejik kararların belirlenmesinde veri olarak değerlendirilir. Çözüm araştırma bu verileri nicel araştırma ve gizli müşteri araştırması ile elde ederek detaylı olarak analiz eder markaların kullanımına sunar.

Bayi memnuniyeti araştırması ile;

 • Bayi tarafından satılan markalar ve rakip markalar hakkındaki görüşler,
 • Ürünler/ürün özellikleri hakkındaki değerlendirmeler,
 • Sipariş ürünleri hakkındaki değerlendirmeler,
 • Fiyatlandırmalar hakkındaki görüşler,
 • Teslimat süreçlerine yönelik değerlendirmeler,
 • Ödeme planlamalarına yönelik değerlendirmeler,
 • Promosyon ve kampanya yaklaşımları,
 • Reklam/tanıtım iletişim desteği,
 • Satış sonrası hizmet ölçümleri ve pazar dinamikleri hakkında eğilim ve yaklaşımlar belirlenir.

Bayi memnuniyet araştırması markanızın tüketici ile buluşmasını sağlayan bayilerinize yönelik alacağınız kararların oluşturulmasında profesyonellerimiz her türlü stratejiyi geliştirmeye hazırdır.

Bayi memnuniyet araştırmaları hakkında detaylı bilgi/fiyat teklifi almak için tıklayınız

Çalışan Memnuniyeti Araştırması

Çalışan Memnuniyeti Araştırması

Yüksek rekabet koşullarının yaşandığı günümüz iş dünyasında şirketler her ne kadar müşteri odaklı olmaya çalışsa da aynı derecede önem vermeleri gereken konulardan biri de çalışanlarının memnuniyetidir. Müşterileriniz ile en sıcak teması kuranlar çalışanlarınızdır. Çalışanlar ve müşterilerin memnuniyet seviyesi birbirine paralel ve denk olmadığı sürece memnuniyet seviyesi düşük olan taraf memnuniyeti yüksek olan tarafı da kendisine çeker.

Memnun çalışanlar;

 • İşlerini ve firmalarını geliştirmeye daha fazla önem verirler.
 • İş ile ilgili daha uzun süreli çalışmalar yaparlar.
 • Çalışma arkadaşlarını motive ederler.
 • Kurallara daha fazla uyum sağlarlar.
 • İşlerinin kalitesine daha fazla özen gösterirler.
 • Daha üretken olurlar.
 • İşe bağımlılık ve sadakat seviyeleri yüksek olur.
 • Memnun müşteri yaratmak için ellerinden geleni yaparlar.

Tüm bunların sonucu olarak;

 • Sürekli verimlilik yaşanır.
 • Büyüme hızında artış gerçekleşir.
 • Artan işgücü potansiyeli gözlenir.
 • Yüksek kâr marjı vb. kazanımların elde edilmesi sağlanır.
 • Kurum algı ve imajına olumlu katkı sağlanır.

Çözüm Araştırma şirketi özel ve kamu alanında markalaşmış kuruluşlara çalışan memnuniyeti araştırması, müşteri memnuniyet araştırması ve bayi memnuniyet araştırması  konularında  kurumsal yapılara özgü çözüm önerilerini  profesyonellerimiz ile sunmaktayız.

Çalışan Memnuniyeti Araştırmaları hakkında detaylı bilgi/fiyat teklifi almak için tıklayınız

Müşteri Memnuniyeti Araştırması

Rekabet olgusunun giderek daha da belirginleştiği piyasalarda, markaların varlıklarını sürdürebilmelerinin temel koşulu, değişim olgusunu zamanında anlamak ve buna uygun stratejiler geliştirebilmeye bağlıdır. Bu bağlamda, müşterilere yönelik uygulanacak en temel pazarlama stratejilerinden biri, müşteriyi işletmenin odak noktasına yerleştirmek ve müşteri memnuniyetinin ötesine geçip müşteriye değer sağlamanın hedeflemektir. Mevcut müşterileri elde tutmanın maliyetinin, yeni müşteriler edinmenin maliyetinden daha düşük olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Müşteri sadakati yaratılması için uzun vadeli stratejik yön belirlenebilir. Beklentilerin müşteriler tarafından önem derecesinin saptanması “beklenti-memnuniyet” analizlerinin yapılmasına olanak tanır. Firmanın mevcut ve potansiyel müşteri gözündeki “algılanan değer” ve “algılanan kalite” değişkenleri tespit edilir.

Müşteri memnuniyeti araştırması ile;

 • Satın alma alışkanlıkları,
 • Ürün ve markanın tercih etme nedenleri ortaya çıkarılır.
 • Firmalar, çeşitli kriterler bazında (kalite, ucuz, ürün çeşitliliği vb.) durum değerlendirme olanağı bulur.
 • Rakip firmalarla bu kriterler bazında karşılaştırmalar yapılarak zayıf yönler tespit edilir.
 • Memnuniyet derecesi ve düzeyi belirlenir.
 • Mevcut müşterilerin elde tutulması için gerekli olan koşullar ölçümlenir.
 • Yeni müşteri kazanmanın yolları belirlenir.
 • Mevcut hizmet anlayışını ve sürecini rakip firmalar ile karşılaştırarak iyileşme ve geliştirme çalışmaları belirlenir.
 • Farklılaşma stratejileri oluşturulur.
 • Gerekli olacak ticari koşul ve ortam hakkında,
 • Müşteri memnuniyeti ve sadakatini etkileyen unsurlar konusunda bilgi sahibi olunur.
 • Müşterilerin karşılanmış ve karşılanmamış beklentilerinin belirlenmesi sağlanır.

Çözüm Araştırma profesyonelleri müşteri memnuniyeti ve sadakatine yönelik yapılacak çalışmalarınızda stratejiler geliştirmeye hazırdır.

Müşteri memnuniyeti araştırmaları hakkında detaylı bilgi/fiyat teklifi almak için tıklayınız

Bu içerik 12 March 2021 tarihinde güncellenmiştir.